Analýzy a měření

Analýzy a měření

Nabízíme analýzy a měření, které provádí odborný personál, včetně ověřitelného výstupního protokolu.

Obrazové analýzy

 • SEM mikroskopie – rastrovací elektronová mikroskopie
 • Obrazová analýza v NIS Elements – průměry vláken, porozity, různé další měření mikroskopických útvarů
 • Světelná mikroskopie/mikroskopie -klasická optická mikroskopie
 • Fluorescenční mikroskopie
 • 3D vizualizace pomocí Autodesk Inventor 3D + úprava grafiky a příprava obrázků
 • Mikro CT analýza struktury (do rozlišení 2-3 um)

Analýza chemických vlastností

 • EDX/EDS prvková analýza
 • TGA analýza
 • Měření pH a elektrické vodivosti
 • Plynová/kapalinová chromatografie/ hmotnostní spektroskopie
 • IR spektroskopie, Ramanova spektroskopie

Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností:

 • Měření viskozity polymerů a jiných kapalin
 • Měření kontaktního úhlu kapkovou metodou
 • Měření indexu toku polymerních tavenin
 • DSC analýzy – krystalinita a tepelné přechody
 • Mechanické testy – měření pevnosti v tahu, ohybu a stlačení
 • Porozita bublinkovou metodou a stereologickými metodami
 • Měření základních filtračních charakteristik jako je záchyt částic a tlakový spád
 • Stanovení vlhkosti v polymeru
 • Zkouška houževnatosti plastů
 • Tvarová stálost plastů
 • Trojbodý ohyb plastů
cs_CZCzech