Výrobní zařízení

Výrobní zařízení

Nanotechnologie se řadí mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví 21 století. Vysoký poměr povrchu k objemu, široká škála zpracovatelných materiálů, možnosti implementace do makrostruktur a další jedinečné vlastnosti dělají z nanovláken jeden z nejperspektivnějších materiálů budoucnosti. Elektrospinning je jednou z nejflexibilnějších, nejvšestrannějších a nejefektivnějších technik přípravy nanovláken. Námi nabízená laboratorní zařízení pro přípravu nanovlákenných struktur otevírají nové výzkumně vývojové cesty pro toto inovativním odvětví, a to převážně díky své variabilitě, versatilitě a spolehlivosti.

Příprava kompozitních plošných a 3D nanomateriálů

Plněprovozní zařízení pro výrobu plošných nanovlákenných struktur o šíři až 800 mm. Zařízení je založené na světově unikátní technologii produkce nanovláken využívající střídavý proud s tím, že zásadní technologickou inovaci představovalo právě řešení kontinuální…

Příprava kompozitních lineárních nanomateriálů

Plněprovozní zařízení pro výrobu kompozitních lineárních nanovlákenných úvarů založené na světově unikátní technologii produkce nanovláken využívající střídavý proud skládajících se z jádrové příze či filamentu jež je obklopen nanovlákennou vrstvou…

Klíčové vlastnosti

Unikátnost

Zařízení je založené na světově unikátní technologii produkce nanovláken využívající střídavý proud. Tato technologie umožňuje vytvářet zcela inovativní nanovlákenné struktury, které lze modifikovat různými dalšími postupy v průběhu zvlákňovacího procesu a přidávat jim tak různé specifické funkční vlastnosti.

Spolehlivost

Odborný tým společnosti Nanotech dynamics, s.r.o. má více než 12 let zkušeností s technologickým vývojem světově unikátních zařízení ale i s výrobou široké škály nanovlákenných struktur. Tyto zkušenosti společně s pečlivou selekcí těch nejodolnějších a nejkvalitnějších materiálů pro konstrukční a ovládací prvky jsou zárukou té nejvyšší kvality, a to i při vysokém provozním zatížení. Samozřejmostí je také technická podpora, servis a zaškolení obsluhy.

Jednoduchost

Uživatelskou přívětivost zajišťuje přesné a jednoduché nastavení procesních parametrů pomocí 15” dotykového panelu společně se snadnou vyměnitelností jednotlivých technologických prvků ve zvlákňovací komoře. Veškeré klíčové komponenty jsou snadno dostupné a tím je zařízení velice jednoduché na použití, údržbu a čištění.

Flexibilita

Zařízení lze dodat v různých variantách a dále upravit dle konkrétních požadavků zákazníka a cílové aplikace. Vnitřní zvlákňovací prostor umožňuje vysokou modularitu a flexibilitu uspořádání technologických prvků na základě potřeb laboratorních experimentů či výrobního procesu. Výhodou je také možnost pokročilého sběru a interpretace procesních dat a naměřených parametrů.

Bezpečnost

Bezpečnost je zajištěna integrací sofistikovaného kontrolního a řídicího systému, hasicím systémem, samotnou konstrukcí zařízení a nízkou úrovní hluku v provozu. Zvlákňovací komora je utěsněna a opatřena bezpečnostními zámky a chod zařízení je indikován výstražným osvětlením. V průběhu zvlákňovacího procesu je kontrolním a řídicím systémem uživatelům zamezen přístup do zvlákňovací komory a v případě detekce jakékoliv anomálie je proces přerušen. Hasicí systém chrání uživatele i samotné zařízení před požárem a okamžitě reaguje, dojde-li v průběhu pokusů ke vznícení v prostoru zvlákňovací komory.

Efektivita

Zařízení je schopné kontinuálním způsobem zvlákňovat širokou škálu biomedicinských i technických polymerů na různé podkladové materiály pro řadu aplikačních oblastí.  Zvlákňovací proces je nastaven tak, aby docházelo k efektivnímu dávkování polymerního roztoku, byly minimalizovány jakékoliv materiálové ztráty a aby samotný proces spotřebovával minimální množství elektrické energie.

cs_CZCzech