Projekt3

Podpora technologického rozvoje nanotechnologického regionálního startupu – II

Předmětem projektu byl návrh autotransformátoru vysokého napětí upraveného tak, aby bylo možné sledovat vnitřní teplotu autotransformátoru a jeho primární a sekundární vinutí bylo galvanicky oddělené. Dále byl návrh koncipován tak, aby bylo možné na něm generovat různé průběhy napětí, díky variaci vstupního signálu, jako je ku příkladu signál tipu sinus, pila, obdélník a další. Jednalo se tedy o další rozvoj základní technologie, potřebné pro rozvíjení nanotechnologií, který staví na předešlých zkušenostech a získaném know-how. Důvodem pro rozvoj technologie tímto postupem byla minimalizace vstupních nákladů pro zařízení, která slouží pro výrobu nanovlákenných produktů.

Výstupem a přínosem projektu byla studie optimalizace komerčně dostupného transformátoru tak, aby splňoval nové nároky, vedoucí k optimalizaci produkce nanovlákenných produktů, zlepšení samotného procesu pomocí modulace napětí, zvýšení produktivity a rozšíření možností výroby. 

Projekt byl realizován v letech 2021 a 2022 a byl podpořen z Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje.

cs_CZCzech