Projekt2

Podpora technologického rozvoje nanotechnologického regionálního startupu – I

Předmětem projektu byl konstrukční návrh zařízení určeného pro výrobu speciálních nanovlákenných nosičů biomasy, využitelných v oblasti biologického čištění odpadních vod, konkrétně pro intenzifikaci bakteriálního růstu a zvyšování stability bakteriálního biofilmu. Stabilní biofilm pak lépe odolává nepříznivému prostředí v čistírenském bioreaktoru a rychleji odbourává škodlivé polutanty z odpadní vody. Zařízení by mělo nanovlákenné nosiče biomasy vyrábět z kompozitní jádrové nanovlákenné příze, která byla již technologicky vyvinuta a ověřena na reálné odpadní vodě při laboratorním výzkumu.

Výstupem projektu byla kompletní technická dokumentace světově unikátního zařízení pro kompletaci speciálního nanovlákenného nosiče biomasy. Toto zařízení rozšíří využití kompozitních nanovlákenných přízí k dalšímu aplikačnímu účelu, intenzifikace biologického čištění odpadních vod.

Projekt byl realizován v letech 2020 a 2021 a byl podpořen z Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje.

cs_CZCzech