Karel Havlíček

Karel Havlíček

Ing. Karel Havlíček, Ph.D. ve společnosti působí jako manažer produktového vývoje. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci se zaměřením na nanotechnologie a biotechnologie. Má za sebou řadu zkušeností s přípravou a řízením výzkumných projektů, produktovým managementem, realizací vědecko-výzkumných aktivit, publikační činností a PR aktivitami. Mezi jeho další odbornosti spadá auditování laboratoří, řízení kvality, komunikace s odbornou veřejností a navazování kontaktů mezi firmami a akademickou sférou. Karel působí i v dalších odborných institucích, je členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje a expertním členem Asociace pro vodu ČR a je spoluzakladatelem dvou společností zabývajících se pokročilými technologiemi.

cs_CZCzech